en fr nl

MODULE

REGIO

Lesperiode

Lesmoment

 • Anglais niveau 7 Vantage 2A oral (ENGva2.a/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi matin
  90.00
  9 places disponibles
 • Anglais niveau 7 Vantage 2B écrit (ENGva2.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi après-midi
  90.00
  9 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/813A)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi matin
  90.00
  4 places disponibles
 • Anglais niveau 2 Waystage B (ENGwa1.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 05/02/2022 à 11/06/2022
  Samedi matin
  90.00
  1 places disponibles
 • Anglais niveau 6 Threshold 4B (ENGth4.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi matin
  90.00
  9 places disponibles
 • Anglais niveau 8 Effectiveness 2B écrit (ENGef2.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 04/02/2022 à 10/06/2022
  Vendredi matin
  90.00
  12 places disponibles
 • Anglais niveau 3 Threshold 1B (ENGth1.b/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi soir
  90.00
  3 places disponibles
 • Anglais niveau 8 Effectiveness 2A oral (ENGef2.a/813A)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi après-midi
  90.00
  7 places disponibles
 • Anglais niveau 5 Threshold 3B (ENGth3.b/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi soir
  90.00
  10 places disponibles
 • Anglais niveau 7 Vantage 2A oral (ENGva2.a/813A)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi après-midi
  90.00
  9 places disponibles
 • Anglais niveau 4 Threshold 2B (ENGth2.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi après-midi
  90.00
  2 places disponibles
 • Anglais niveau 3 Threshold 1B (ENGth1.b/013A)

  Campus Mechelen
  Vaartdijk 86
  2800 Mechelen

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi soir
  90.00
  4 places disponibles
 • Anglais niveau 3 Threshold 1B (ENGth1.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi matin
  90.00
  4 places disponibles
 • Cours accéléré Anglais niveau 1 Breakthrough (ENGbr1vk/713A) Cours en ligne

  Cours en ligne

  De 03/02/2022 à 16/06/2022
  Jeudi soir
  105.00
  11 places disponibles
 • Anglais niveau 2 Waystage B (ENGwa1.b/613A)

  Campus Tervuren
  Pater Dupierreuxlaan, 1 bus B
  3080 Tervuren

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi matin
  90.00
  7 places disponibles
 • Anglais niveau 8 Effectiveness 1B oral (ENGef1.b/603B)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi après-midi
  90.00
  12 places disponibles
 • Anglais niveau 8 Effectiveness 1B oral (ENGef1.b/603A)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi après-midi
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 5 Threshold 3B (ENGth3.b/603A)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi matin
  90.00
  5 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/603A)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi matin
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi soir
  90.00
  2 places disponibles
 • Anglais niveau 4 Threshold 2B (ENGth2.b/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi soir
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 6 Threshold 4B (ENGth4.b/213A)

  Campus Heist-op-den-Berg
  Frans Coeckelbergsstraat 22
  2220 Heist-op-den-Berg

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi soir
  90.00
  25 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/013A)

  Campus Mechelen
  Vaartdijk 86
  2800 Mechelen

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi soir
  90.00
  5 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/713B)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi soir
  90.00
  3 places disponibles
 • Anglais niveau 5 Threshold 3B (ENGth3.b/813C)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi soir
  90.00
  7 places disponibles
 • Anglais niveau 6 Threshold 4B (ENGth4.b/603A)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi matin
  90.00
  7 places disponibles
 • Anglais niveau 7 Vantage 2B écrit (ENGva2.b/813A)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi matin
  90.00
  10 places disponibles
 • Anglais niveau 4 Threshold 2B (ENGth2.b/813A)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 05/02/2022 à 11/06/2022
  Samedi matin
  90.00
  6 places disponibles
 • Anglais niveau 6 Threshold 4B (ENGth4.b/813C)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi soir
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 7 Vantage 2A oral (ENGva2.a/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 01/02/2022 à 07/06/2022
  Mardi soir
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 7 Vantage 2B écrit (ENGva2.b/713A)

  Campus GLTT Halle
  Auguste Demaeghtlaan 40
  1500 Halle

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi soir
  90.00
  10 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/013B)

  Campus Mechelen
  Vaartdijk 86
  2800 Mechelen

  De 03/02/2022 à 09/06/2022
  Jeudi soir
  90.00
  8 places disponibles
 • Anglais niveau 1 Breakthrough B (ENGbr1.b/813B)

  Campus GLTT Rode
  Schoolstraat 2
  1640 Sint-Genesius-Rode

  De 31/01/2022 à 06/06/2022
  Lundi après-midi
  90.00
  4 places disponibles
 • Anglais niveau 4 Threshold 2B (ENGth2.b/603A)

  Pachthof Stroykens
  Merenstraat 19
  3080 Duisburg

  De 02/02/2022 à 08/06/2022
  Mercredi matin
  90.00
  8 places disponibles